eco-outils

Pedagogische hulpmiddelen

Het BRC Bouw ontwikkelt materiaal voor opleidingen op het gebied van ecologisch bouwen.  De pedagogische hulpmiddelen worden op aanvraag ook ter beschikking gesteld van instellingen of scholen.

Enkele voorbeelden:

Vind onze drie folders over :

Een huisje/maquette op ware grootte van de bovenkant van een gebouw

Deze maquette stelt een dak en een zolder met verschillende gebinten voor, om verschillende situaties te verduidelijken die kunnen worden aangetroffen in het kader van renovatiewerken. Ze is voorzien van enkele demonstratieboringen. Dit pedagogisch demonstratiehulpmiddel wordt gebruikt bij verschillende opleidingen die in het BRC Bouw worden gegeven, zoals de opleidingen op het gebied van isolatie en luchtdichtheid. Het gaat er daarbij dus om te benadrukken hoe een bestaand gebouw kan worden geïsoleerd langs de binnenzijde en luchtdicht kan worden gemaakt.

Voorbeelden van ervaringen die worden opgedaan aan de binnenzijde van de maquette:

maisono.jpg
 
  • De maquette onder druk zetten met behulp van een “blowerdoor”.  (“Blazende deur” = infiltrometrietest). Deze deur is voorzien van een snelheidsregelaar en bedient een ventilator. Met de “Blowerdoortest” kwantificeren de leerlingen (professionals of werkzoekenden) de luchtlekken in het element dat onder druk is gezet. Ze moeten ze ook identificeren aan de hand van verschillende middelen (rookverwekkers ...). De stagiairs demonteren vervolgens de bestaande isolatie en de bestaande dichting, om de elementen terug te plaatsen met het oog op de energieprestaties. Om de kwaliteit van hun werk te controleren, vergelijken ze samen met de opleider de resultaten van de “Blowerdoortest” die vóór en na de terugplaatsing wordt uitgevoerd.

 

Het pedagogisch huis maakt ook het gebruik van een thermische camera mogelijk. Zodra de maquette is gesloten, wordt er een temperatuurverschil gecreëerd tussen de binnenomgeving en de buitenomgeving ervan. De thermische camera wordt vervolgens gebruikt om de warmtelekken te visualiseren.

 Een pedagogische “ruwbouw”-maquette                      

Een pedagogische “ruwbouw”-maquette met 2 verdiepingen op ware grootte, die wordt gebruikt voor de praktijkopleiding “Isolatie langs de buitenzijde, speciaal voor ruwbouw”.  Deze maquette is een aanvulling op de vorige maquette die de zolder van een constructie voorstelt. In de werkplaats leren de deelnemers dankzij de structuur de verschillende technieken om isolatie en luchtdichting te plaatsen met behulp van specifieke producten en technieken, en altijd door praktijk en theorie af te wisselen.

3D-bouwmodellen die zijn aangepast aan de EPB- en passiefhuisnormen

Dit materiaal wordt ter beschikking gesteld van de “passiefbouwer”-opleidingsgroepen, om hen de mogelijkheid te bieden kennis te nemen van de goede praktijken op het gebied van aansluitingen en in subgroepen na te denken over de oplossing van bouwknopen (mix van doelgroepen). Deze pedagogische maquettes stellen verschillende concrete gevallen voor: plat dak, scheidingsmuur en muur-, tegel- en raamaansluitingen.

Maquettes en pedagogisch materiaal op het gebied van akoestiek

De akoestiek in gebouwen is een complex thema. Professionals moeten er steeds meer belang aan hechten. Een werkgroep onder leiding van het BRC Bouw die uit experts van hogescholen, het WTCB, Leefmilieu Brussel, Homegrade en zelfstandigen bestaat, is een brainstorming begonnen die de ontwikkeling van pedagogische maquettes mogelijk maakt die de uitvoering van geluidsisolatie in het kader van renovatiewerken verduidelijken (in verband met de Code van goede praktijken die werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel). Er is bovendien een tweetalige folder (FR/NL) beschikbaar, die kan worden gebruikt als pedagogisch hulpmiddel in het kader van opleidingen.

Het BRC Bouw zal samen met zijn partners doorgaan met de ontwikkeling van een opleidingsaanbod op dit gebied en leidt een begeleidingsproject rond geluidsisolatie in goede banen.

                                    Description : P1040415.JPG

Natuurlijke pleisters of leempleisters

In de opleiding ‘Natuurlijke pleisters’ moeten de deelnemers de kennis verwerven die noodzakelijk is om een pleister op basis van leem te gebruiken en aan te brengen. De praktijkopleiding vindt plaats in onze werkplaats en biedt elke leerling 3 dagen lang de mogelijkheid om op zijn eigen structuur te werken. Op die manier maakt hij zich de verschillende technieken eigen: van de grondlaag tot de afwerkingslaag, via de technische aspecten van het materiaal.

Drie dagen voor deze opleiding:

  • Dag 1:

Doelstelling: de kennis verwerven die noodzakelijk is om een pleister op basis van leem te gebruiken en aan te brengen

  • Dag 2:

Doelstelling: de kennis verwerven die noodzakelijk is om de hoofdpleisterlaag aan te brengen, en om de parameters in verband met de ondergrond en de afwerking te beheersen.

  • Dag 3:

Doelstelling: de kennis verwerven die noodzakelijk is om verschillende afwerkingen met pleisters op basis van leem te kiezen, voor te stellen en toe te passen, evenals de kennis met betrekking tot de organisatie en de evaluatie van de kosten.

Schoolkit

In 2011 stond het Beroepsreferentiecentrum Bouw in voor de begeleiding van de projectoproep “Duurzaam bouwen” van minister Cerexhe. Deze oproep was bestemd voor de Brusselse secundaire scholen, om ervoor te zorgen dat ze pedagogisch materiaal in verband met duurzaam bouwen konden aanschaffen. Het BRC Bouw beschikt sinds 2012 over een pedagogische kit voor scholen, die specifiek op thermische isolatie en luchtdichtheid (sleutelconcepten) is gericht. Deze “schoolkit” bestaat uit 5 aantrekkelijke, elkaar aanvullende hulpmiddelen en werd met veel enthousiasme ontvangen door de scholen. Dankzij deze voorziening kunnen de leraars de leerstof tijdens hun lessen interactief en heel concreet overbrengen.

De hulpmiddelen die werden beschreven, zijn:

  • Maquette van een typisch Brussels huis
  • Hulpmiddel “bouwknopen” (focus op aansluitingen die verband houden met het Brussels huis)
  • Hulpmiddel “wetenschappelijk experiment: isolatie” (samenwerking met de vzw “Ose La Science”)
  • Hulpmiddel “performante wand”
  • Systeem van het type “Condetti” 

Bouwdoos (pedagogische koffer rond ecologisch bouwen)

Het BRC Bouw heeft een compleet pedagogisch hulpmiddel voor sensibilisering en opleidingen rond ecologisch bouwen aangeschaft. Dit hulpmiddel maakt het mogelijk om spelenderwijs kennis te maken met ecologisch bouwen en de concepten ervan. Het is uitermate geschikt voor een publiek van jongeren. 

Ventilatiemaquette bij de VDAB

Het BRC Bouw beschikt over een ventilatiemaquette op het terrein van de VDAB in Anderlecht. Deze maquette wordt gebruikt in het kader van de opleiding “Mechanische ventilatie: van de installatie tot de indienststelling van een residentieel systeem”. Het is niet de bedoeling dat de deelnemers een systeem leren te installeren, maar wel dat ze er de basisprincipes, de plaatsing en de aandachtspunten (keuze van een offerte, opvolging van de werken en indienststelling) van begrijpen. De opleiding berust op de montage van een installatie in de werkplaats, waarbij wordt afgewisseld tussen theoretische inhoud en praktische oefeningen.

       Description : WP_000750.jpg                            Description : WP_000771.jpg