Actualités / Projets

Niews / Projecten

Een Materiauteek om het hergebruik bij renovatie te bevorderen

Brusselse huizen zitten barstensvol kwaliteitsvolle, duurzame materialen, maar wat kan je ermee doen en hoe kan je ze optimaal benutten tijdens renovatiewerken?

Aansluitend op zijn acties ter bevordering van circulair bouwen stelt het BRC Bouw een Materiauteek ter beschikking. Dat is een ludieke pedagogische website die constant evolueert en die ontworpen werd om zowel particulieren en professionelen als studenten te begeleiden bij het hergebruik van bouwmaterialen in het kader van een renovatie van een typische Brusselse woning.

De Materiauteek werkt intuïtief: je kan er alle kamers van een woning mee verkennen, elk gebruikt bouwelement onderzoeken en via fiches alle informatie verkrijgen die nuttig is voor het gebruik ervan:

  • de "hergebruikindex"
  • de deconstructiemethode (en tutorials op basis van de inhoud van de site reuse.brussels)
  • namen en adressen om het element te verkopen/weg te geven/te kopen/af te voeren/te laten schatten/...
  • voorbeelden van exemplarische projecten

En als je nog meer te weten wil komen over de recuperatie van bouwmaterialen, vind je in de Materiauteek ook links naar websites en bijkomende informatie.

www.materiauteek.brussels

't Eilandje en BRC Bouw bundelen krachten in strijd tegen dakloosheid

HOME FOR LESS+ is het resultaat van een samenwerking tussen 't Eilandje en het BRC Bouw, waarbij een onmiddellijke woonoplossing geboden wordt aan daklozen via het systeem Box³.

Dit systeem werd door het BRC Bouw gecoördineerd in het kader van zijn pedagogische projecten in verband met de bouw van tijdelijke, moduleerbare gebouwen (MØDÜLL 2.0 en het prototype van de wedstrijd Project Passief Duurzaam), met als bijkomende uitdaging dat het een antwoord moest bieden op een dringende maatschappelijke behoefte in het verlengde van het project HOME FOR LESS van 't Eilandje.

Box³ werd ontworpen in samenwerking met drie jonge architecten en leerlingen van het Institut Diderot, het Institut Don Bosco en het Centre FAC. Het is een prototype van wooneenheden die samengesteld zijn uit eenvoudige boxen die gemakkelijk geproduceerd, gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden en die ontworpen werden met herbruikbare materialen. Met dit systeem kunnen multifunctionele, aanpasbare leefruimtes gemaakt worden.

(3D-plan van het Box³-prototype voor HOME FOR LESS+)

Voor het project HOME FOR LESS + wordt Box³ opgebouwd in een tijdelijk leegstaand gebouw in Anderlecht dat beheerd wordt door Communa. Binnenkort zullen de eerste leefruimtes met badkamer ter beschikking gesteld worden.

(Assemblage van Box³, een toekomstige leefruimte)

Momenteel zijn de teams bezig met de assemblage en de montage van de verschillende modules, onder de begeleiding van meerdere deskundigen die waardevol advies verstrekken.

(Leerlingen van de partnerscholen die deelnemen aan de ontwikkeling van Box³ voor HOME FOR LESS, begeleid door hun lesgever Juan)

De toekomstige inwoners zullen in de loop van deze zomer hun intrek kunnen nemen in deze woningen.

De ontwikkeling van het bouwsysteem gebeurde in het kader van Be Circular

De vooruitgang van het project kan gevolgd worden op: https://www.facebook.com/homeforless/.

Jonge ontmantelaars

Dankzij de samenwerking tussen Casa Blanco en Casa Novo en het BRC Bouw konden zes jonge werkzoekenden in een nieuwe opleidingsmodule de beroepen van ecologisch bouwen en meer bepaald ontmanteling ontdekken. Vijf maanden lang hebben zij hun toekomstige beroep beter leren kennen met de hulp van deskundigen uit de sector en rechtstreeks op het terrein via inlevingsstages op de werf. Dankzij de professionele coaching die ze gekregen hebben, konden ze ook alle kerncompetenties onder de knie krijgen die belangrijk zijn om een job in de sector te kunnen krijgen. Na afloop van de opleiding hebben alle deelnemers een beter zicht op hun beroepsmatige project en is de helft van hen aan de slag in een bedrijf.

Bekijk hier het tweede deel van de video met het traject van deze jonge ontmantelaars: http://bit.ly/2HiynxZ