Mission eco-construction (home)

Missie Ecologisch bouwen

Er werd een missie voor de promotie van ecologisch bouwen toegewezen aan het BRC Bouw. De acties die het BRC Bouw voert in het kader van deze missie, zijn erop gericht de overgang naar ecologisch bouwen te bevorderen en te ondersteunen, zowel voor professionals als voor opleidings-, onderwijs- en toeleidingsinstellingen bouw in Brussel.

Het BRC Bouw heeft een voortrekkersrol gespeeld in de opleiding en de promotie van ecologisch bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald via acties waar de onderwijswereld bij betrokken wordt. Enkele van de genomen initiatieven zijn: de Week van Duurzaam Bouwen in april 2014 en de wedstrijd Project Passief Duurzaam (2013-2015), die over twee jaar liep. De ontwerpfase van deze wedstrijd werd in juni 2014 afgerond met de organisatie van een jurering waarbij een van de bouwprojecten tot winnaar verkozen werd. In juni 2015 werd de bouwfase afgesloten met de inhuldiging van de passiefmodule die de jongeren ontworpen hadden.

Wat opleiding betreft, bepaalt het BRC BOUW dankzij zijn technisch-pedagogische monitoringopdracht welke acties nodig zijn en ondersteunt het de verschillende actoren in de opleidingswereld door pilootopleidingen en opleidingsinhouden uit te werken en door hen lokalen en geavanceerde technisch-pedagogische hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Zo heeft het BRC Bouw hulpmiddelen en opleidingsinhouden uitgewerkt in verschillende domeinen, waaronder de uitvoering van hoogperformante werven (EPB en passiefbouw), ecologisch bouwen in het algemeen, materialen, isolatie en luchtdichtheid, ventilatie en kleipleister.