qsn_partenaires

Onze partners van de sector

ConstruCity is het contactpunt bij uitstek voor tewerkstelling in de bouwsector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ConstruCity verenigt de kennis en de expertise van organisaties uit de bouw en de openbare sector in de domeinen informatie, toeleiding en begeleiding naar werk.


Actiris

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling.
U wilt meer weten over deze Brusselse openbare dienst ? Ontdek zijn opdrachten hier.

U wilt meer weten over de Brusselse arbeidsmarkt ? Cijfergegevens zien en informatie inwinnen over kwesties in verband met werving, gelijkheid van kansen, enz.? Daarvoor gaat u naar de rubriek "Arbeidsmarkt" op de Actiris-website.


Bruxelles Environnement De lucht die we inademen, de grond waarop we wandelen, de groene ruimten waarin we kuieren, de energie die we verbruiken, het afval en het lawaai dat we produceren, de biodiversiteit die ons omringt... Deze essentiële domeinen van ons dagelijks leven beheren, dat is het werk van Leefmilieu Brussel.

iris
Cabinet de Didier Gosuin, Ministre de l’emploi en Région de Bruxelles-Capitale

Iris
Cabinet de Céline Frémault, Ministre de l’environnement en Région de Bruxelles-Capitale

FVB-FFC

Fvb-ffc Constructiv: bouwen aan talent
Het Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid (fvb) werd opgericht in 1965 door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC124) als een Fonds voor Bestaanszekerheid met de bijzondere opdracht de opleiding van de actieve en toekomstige bouwvakarbeiders te bevorderen en te ondersteunen. In 2010 ging het fvb samen met enkele zusterorganisaties het samenwerkingsverband Constructiv aan.
De bouwsector vertegenwoordigt ongeveer 160.000 arbeiders en meer dan 30.000 bouwbedrijven. Via fvb-ffc Constructiv realiseert de bouw jaarlijks bijna 900.000 opleidingsuren voor meer dan 30.000 arbeiders uit meer dan 4.000 bedrijven


Bruxelles Formation

Bruxelles Formation is de openbare organisatie belast met de professionele opleiding van Franstalige werkzoekenden en werknemers uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Bruxelles Formation treedt op als verstrekker en als coördinator van opleidingen in het Brussels Gewest.


VDAB

VDAB Brussel organiseert beroepsopleidingen voor werkzoekenden, met als doel de kansen op werk te verhogen.
We bieden een brede waaier aan Nederlandstalige opleidingen binnen de bouwsector, ook in samenwerking met Brusselse partners.
De VDAB-opleidingen zijn ook toegankelijk voor anderstalige werkzoekenden met een beperkte kennis Nederlands.
Voor hen organiseert VDAB aparte taaltrainingen Nederlands.


De Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBB-H) is de Brusselse gewestelijke afdeling van de Confederatie Bouw. Onze hoofdopdracht is de verdediging van de belangen van de ondernemingen van de bouwsector, als woordvoerder ten overstaan van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Wij verenigen en vertegenwoordigen meer dan 14.000 ondernemingen in België. Bovendien vervullen wij als beroepsorganisatie ook andere opdrachten zoals het bevorderen en ontwikkelen van bouwsectoractiviteiten in het gewest of het kosteloos informeren en adviseren van bedrijven over nieuwe opdrachten of geldende reglementeringen.
De CBBH biedt ook vijf gespecialiseerde cellen aan die werden opgericht met steun van de Brusselse Regering en die toegankelijk zijn voor elke aannemer die actief is in het BHG: Cel Energie-Leefmilieu, Cel Water, Opleidingsplatform Duurzaam Bouwen, Cel Beheer en Innovatie, Cel Jongeren en Onderwijs.
www.ccbh.be


bouwunie

Bouwunie, Unie van het KMO-bouwbedrijf, verdedigt de belangen van haar leden, de werkgevers en zelfstandigen uit de bouwsector in Vlaanderen. Ondertussen is Bouwunie met zo’n 8.000 leden uitgegroeid tot de grootste sectororganisatie in de schoot van Unizo, de Unie van zelfstandige ondernemers.
Een van de belangrijkste taken voor Bouwunie als werkgeversorganisatie is het continu verdedigen van de belangen van de ondernemers, en het aanbieden van een uitgebreide dienstverlening op maat van het bouwbedrijf. Bouwunie adviseert haar leden rond tal van thema’s, sociale zaken, fiscaliteit, financieel beheer, juridische en economische zaken. Ze organiseert bovendien verschillende infomomenten, opleidingen en netwerkevents doorheen Vlaanderen exclusief voor de bouwsector.


De Liberale Vakbond (ACLVB) is één van de drie representatieve vakbondsorganisaties in België. 550 medewerkers en 3.000 afgevaardigden komen dagelijks op voor de belangen van 285.000 leden. De Liberale Vakbond is een unieke werknemers- en consumentenorganisatie, en maakt het verschil door een syndicale aanpak geïnspireerd door een sociaal liberale visie.

CSCBIE

Acv bouw - industrie & energie is een vakbond die de belangen van arbeiders/arbeidsters in de bouw en vele andere sectoren verdedigt. Het adres te Brussel :

Pletinckxstraat 19 te 1000 Brussel.

Tel : 02/557.85.85.
Fax : 02/557.85.99.
Email : cscbie.bruxelles@acv-csc.be
 

Centrale FGTB

De Algemene Centrale (AC) verenigt zo’n 330.000 arbeiders en arbeidsters uit wel 40 sectoren : bouw, bewaking, schoonmaak, uitzendarbeid, glas, pannenbakkerijen… .
Andere centrales zijn BBTK (bedienden), ABVV Metaal, ACOD (openbare diensten, TKD (textiel, kleding en diamant), BTB (transport) en Voeding (voeding, horeca en diensten).
Het ABVV is de optelsom van al deze centrales. Goed voor 1,455 miljoen leden.
De Algemene Centrale en het ABVV bieden samen een waaier van diensten aan.
Bij de gewestelijke secretariaten van de AC kan je terecht met alle vragen die van ver of nabij met je job te
maken hebben. Over je loon- en arbeidsvoorwaarden natuurlijk, maar ook over brugpensioen, kinderbijslag,
loopbaanonderbreking, arbeidsongevallen, jaarlijkse vakantie,…