CDR Construction

Het BRC Bouw

Het BRC Bouw is het Brussels beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector. Het BRC Bouw werkt samen met actoren uit de Brusselse openbare en privésector om de werkgelegenheid in de bouwsector te bevorderen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De acties van het BRC Bouw zijn opgebouwd rond vier assen en zijn voornamelijk bedoeld voor werkzoekenden, deskundigen, leerlingen en leraars en lesgevers bouw. Het thema ecologisch bouwen komt aan bod in de verschillende acties. Via zijn missie ecologisch bouwen heeft het BRC Bouw immers tot doel om de transitie naar ecologisch bouwen te ondersteunen, zowel voor deskundigen als voor onderwijs-, opleidings- en toeleidingsinstellingen bouw in Brussel.

Ontdek onze acties !

TEWERKSTELLING

Wij verbeteren de slagkracht van de toeleidingsoperatoren en opleidingsverstrekkers om zo de tewerkstelling in de sectoren bouw en ecologisch bouwen te bevorderen. Het BRC Bouw houdt zich bezig met de uitvoering van de vaktechnische bekwaamheidstests voor werkzoekenden in de bouw en de organisatie van workshops tewerkstelling. Anderzijds organiseert het bijeenkomsten tussen werkzoekenden en bedrijven via het partnerschap met Constructiv. Ook de jobconsulenten van Actiris bij het BRC Bouw nemen deel aan het beroepsoriëntatietraject dat samen met JES wordt georganiseerd. Tewerkstelling is ontegenzeglijk de bestaansreden van het BRC Bouw!

OPLEIDING

Het BRC Bouw heeft alleen eigen activiteiten indien een opleiding niet beschikbaar is in Brussel. Het gaat altijd om aanvullende opleidingen op wat er bestaat. Maar ongeacht of het om eigen opleidingen gaat dan wel om beheer en ter beschikking stellen van opleidingsinfrastructuur, versterkt het BRC Bouw de werking van de opleidings- en onderwijsoperatoren door hen gespecialiseerde technisch-pedagogische middelen ter beschikking te stellen die beantwoorden aan de huidige eisen van de bouwsector.

MONITORING

Het BRC Bouw verzamelt informatie in en doet aan zelfstudie in verband met de tendenzen en innovaties in de sector en houdt zijn partners hiervan op de hoogte. Het speelt ook in op de vastgestelde evoluties door innovatieve projecten en opleidings en toeleidingsinstrumenten te ontwikkelen. Eén doelstelling: meegaan met de technologische evolutie en tegemoetkomen aan de noden van de bedrijven.

PROMOTIE

In samenwerking met onze partners werken wij communicatie-acties uit om de technische beroepen in de sectoren bouw en ecologisch bouwen op te waarderen. Het is een stuwende kracht in de ontwikkeling en bevordering van de kansen die duurzaam bouwen in het Brussels gewest biedt.


U zoekt werk in de bouwsector ?
U bent een deskundige in de bouwsector ?
U geeft les of leidt jongeren of volwassenen op voor de bouwsector ?
U bent jong en u wilt opgeleid worden voor de bouw ?